Regulamin składek członkowskich - Dojo United Łódź

Zasady ustalania wysokości składek członkowskich

Składka członkowska jest opłatą za członkostwo w klubie, nie zaś za ilość zajęć, w których osoba uczestniczy. Składka członkowska ma pokrywać cele statutowe klubu. Jest to opłata zryczałtowana niezależna od ilości treningów w miesiącu!! Wzięte pod uwagę są dni wolne od zajęć.

Składka członkowska jet płatna z góry za miesiąc. Wpłat należy dokonywać na konto:

BGŻ BNP Paribas 32 2030 0045 1110 0000 0412 8140

Dojo United Łódź, ul. Ciołkowskiego 5B, 93-510 Łódź.

 


Zajęcia w DOJO

Członkostwo w klubie wiąże się z uiszczaniem składek klubowych określonych poniżej.

Rezygnacja z członkostwa w klubie następuje do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (miesiąca, kwartału, etc.) opłaconego, musi mieć formę pisemną lub mailową. Jeśli nastąpi np. 3 lutego, to w lutym obowiązuje zwykła płatność, a członkowie mają prawo uczestnictwa w zajęciach do końca okresu rozliczeniowego.

 

Sztuki walki

Miesięcznie : 100 pln

Kwartalnie :  270 pln  (płatność: wrzesień, grudzień, marzec)

Pół sezonu (5 miesięcy)  : 400 pln (płatne wrzesień i luty)

Sezon (10 miesięcy) :  700 pln (płatne z góry we wrześniu)

 

Możliwa składka postojowa- w wysokości 40 zł w wypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie, wyrównanie płatne w miesiącu następnym

 

Zajęcia ogólnorozwojowe

Miesięcznie : 70 pln

 

Sekcja przedszkolna

Miesięcznie 80 zł

 

Pojedynczy udział w zajęciach

Istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych zajęciach.

Koszt pojedynczych zajęć 25 zł.

 


Zajęcia poza DOJO

 

Sekcje satelitarne

Składki zgodnie z regulaminem płatności rozdanym podczas pierwszych zajęć.

 

Szkoły państwowe

Płatność miesięczna- 80 zł, płatne do 10 każdego miesiąca

W przypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie płatność postojowa 30 zł, regulowana w miesiącu następnym

Płatność kwartalna (3 miesiące)- 210 zł

Płatność pół sezonu (5 miesięcy)- 320 zł

Płatność sezonwoa (10 miesięcy)- 600 zł

 

Szkoły prywatne

Składka miesięczna: 100 zł – dowolna ilość zajęć dla danej osoby, płatne do 10go każdego miesiąca

Możliwa składka postojowa- w wysokości 40 zł w wypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie, wyrównanie płatne w miesiącu następnym

Kwartalnie 270 zł- dowolna ilość zajęć (płatność: wrzesień, grudzień, marzec)

Pół sezonu (5 miesięcy) 400 zł (płatne wrzesień i luty)