Dojo United Łódź w programie Mali Wspaniali - Dojo United Łódź

Dojo United Łódź w programie Mali Wspaniali

Nasze Dojo było Partnerem programu Mali Wspaniali. W ramach programu przeprowadziliśmy duuuużo treningów w 23 łódzkich przedszkolach a także zorganizowaliśmy we wtorek, 14 listopada 2017 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Aleksandrowie Łódzkim  zawody sportowe dla przedszkolaków uczestniczących w programie.

 

MALI WSPANIALI

Program Mali Wspaniali skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Program ma na celu promocje aktywności fizycznej podczas zajęć przeprowadzanych w formie zabawy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w wymiarze 45 minut przez 9 miesięcy.

 

CEL PROGRAMU

Program zajęć dla dzieci powstał z połączenia dwóch programów: metodyki gier i zabaw, z uwzględnieniem psychologii dziecięcej, opracowanych przez absolwentów Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  w oparciu o filozofię i wartości Budo oraz metodykę sztuk walki.

 

MERYTORYKA PROGRAMU

Podstawą sztuk walki jest umiejętność ruchu precyzyjnego, celowego, a choć pozornie mało popularnego, to w istocie naturalnego, opartego bowiem na biomechanicznych zasadach funkcjonowania ludzkiego ciała. Ruch ten wykorzystuje pełny zakres czynności stawów i mięśni, a jego systematyczne dawkowanie utrzymuje te struktury w dużej  sprawności przez całe życie. W związku z tym jest to dyscyplina sportu, która daje najwyższej jakości korzyści, ponieważ trening obejmuje dynamiczne użycie całego ciała i dąży nie tylko do rozwoju sfery fizycznej, ale także ma korzystne działanie na stan umysłu i emocji.

Dzieci  poznają podstawowe techniki, rozwiną w sobie zainteresowanie sportem jako atrakcyjną formą spędzania czasu wolnego. Dzięki ćwiczeniom ogólnorozwojowym odbywającym się w formie zabawy, dzieci poprawią nie tylko cechy motoryczne, ale również procesy poznawcze i sferę emocjonalno-społeczną. Wykształcą w sobie umiejętności w zakresie współpracy w zespole, śmiałego wypowiadania się na tle grupy, poznają swoje mocne strony. Nie bez znaczenia jest także korekcja zaburzeń w zakresie dynamiki procesów nerwowych, zwłaszcza nadpobudliwości ruchowej, jak również profilaktyka wad postawy ciała poprzez kształtowanie właściwych nawyków codziennego dbania o nią.

 

GRUPA WIEKOWA

Wiek 4-6 lat charakteryzuję się dużym przyrostem w zakresie koordynacji ruchów. Należy, zatem pamiętać, że dzieci uczą się najlepiej z prostych doświadczeń, a mniej z teoretycznego rozważania. Ich proces nauki rozwija się małymi kroczkami, bardzo rzadko w postaci gwałtownych przełomów. Istotne zatem jest aby dzieci przeżywały wciąż sytuację, w których mogą   wytworzyć równowagę pomiędzy różnymi systemami swojego organizmu, na przykład pomiędzy ciałem, świadomością, podświadomością i uczuciami.

Dzieci w wieku przedszkolnym często eksperymentują z różnymi rolami. Odkrywają przy tym swoje osobiste zainteresowania. Dlatego potrzebują one okazji, by wypróbować nowe rzeczy, rozwiązywać problemy, znajdować alternatywy, podejmować ryzyko, wnieść swój wkład w wykonanie jakiegoś zadania, a także od czasu do czasu przejąć rolę prowadzącego.

Okres wczesnego dzieciństwa cechuje ogromna chęć do ruchu i działania. Struktura, prawidłowy rozwój anatomiczny i funkcjonalny domagają się doskonalenia czynności  pracujących narządów. Około 5 roku życia dziecko wchodzi w tak zwane pierwsze apogeum motoryczności. Cechuje się on harmonią proporcji morfologicznych oraz dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego, a także charakterystyczną równowagą pod względem rozwoju psychicznego, co sprawia że ruchy dziecka w tym okresie są szczególnie celowe, swobodne i płynne.

 

PARTNERZY PROGRAMU

Urząd Miasta Wrocław

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Miejski w Świdnicy

Urząd Miasta w Łodzi

Akademia Wychowania Fizycznego Wrocław

Akademia Wychowania Fizycznego Rzeszów

Wrocławski Komitet Organizacyjny The World Games 2017