FOTORELACJA PROGRMU ''I TY MOŻESZ SŁUŻYĆ OJCZYŻNIE" - Dojo United Łódź

FOTORELACJA PROGRMU ”I TY MOŻESZ SŁUŻYĆ OJCZYŻNIE”

W grudniu 2020r. Centrum Sztuk Walki DOJO UNITED ŁÓDŹ w porozumieniu z Ministerstwem Narodowym realizował zajęcia z projektu ” „I Ty możesz służyć Ojczyźnie – szkolenia proobronne”. Zadanie było współfinansowane ze środków MON.