III Mistrzostwa Łodzi Karate Tradycyjnego w "Kumite" - Dojo United Łódź

III Mistrzostwa Łodzi Karate Tradycyjnego w „Kumite”

 

12 marca 2016 roku odbędą się, zgodnie z kalendarzem rozgrywek ligowych

 

III Mistrzostwa Łodzi Karate Tradycyjnego w „Kumite”

 

Poniżej przedstawiamy regulamin oraz harmonogram startów.

Termin: 12 marca 2016 (sobota) godz. 9.00
Miejsce:
hala sportowa „ANILANA’ , Łódź ul. Sobolowa 1.
Cel turnieju:

 • umożliwienie wystartowania na zawodach ćwiczącym, którzy zgodnie z wymaganiami PZKT muszą zaliczyć zawody by przystąpić do egzaminów.
 • start w zawodach jako niezbędny element rozwoju i treningu w karate

 

REGULAMIN

 Opłaty startowe:

 • 30 zł od zawodnika  w I terminie
 • 40 zł od zawodnika w II terminie
 • 10 zł  wycofanie zawodnika do dnia poprzedzającego zawody – opłata manipulacyjna
 • 10 zł zamiana osoby startującej do dnia poprzedzającego zawody – opłata manipulacyjna
 • niezgłoszenie się zawodnika na turniej – brak zwrotu opłaty startowej.

 

CZĘŚĆ A :             Turniej pokazowy: 

 • Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2007 r. i młodsi) 9-8 kyu
 • Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2007 r. i młodsi) 7-6 kyu
 • Młodzicy 10-11 (ur. 2006, 2005 r.) 9-8 kyu
 • Młodzicy 10-11 (ur. 2006, 2005 r.) 7-6 kyu
 • Młodzicy 12-13 lat (ur. 2004, 2003r.) 9-8 kyu
 • Młodzicy 12-13 lat (ur. 2004, 2003r.) 7-6 kyu
 • Młodzicy 13 lat i młodsi (ur. 2003r. i młodsi) 5-1 kyu
 • Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2002, 2001 r.) do 6 kyu
 • Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 2000 r. i starsi) do 7 kyu
 • Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 2000 r. i starsi) 6-4 kyu

CZĘŚĆ B:              Wolna walka (wg. przepisów ITKF) dla zawodników w rocznikach:

 • Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2002, 2001 r.) od 5 kyu
 • Juniorzy 16-17 lat (ur. 2000, 1999 r.) od 3 kyu
 • Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 1998 r. i starsi) od 3 kyu

 

 

CZĘŚĆ A.

Demonstracja technik wykonywanych przez 2 zawodników .

AKA :     wykonuje 6 ataków, po 3 na każdą ze stron. Pierwsze lewe zenkutsudachi.

 1. oj-tsuki jodan,
 2. oj-tsuki chudan,

3.mae-keri

Obrona :

 1. age-uke gyaku tsuki chudan,
 2. soto-uke gyakutsuki chudan,
 3. gedan-barrai gyaku tsuki chudan

Na jednoimienną stronę.

Następnie atakuje SHIRO.

Rozpoczęcie wykonywania techniki przez AKA jest sygnałem dla rozpoczęcia wykonywania technik dla SHIRO. (Aka wcześniej musi zapowiedzieć   technikę, a Shiro potwierdzić)

Każdy z zawodników wykonuje techniki na prawa i lewą stronę, następnie zamieniają się rolami. Dystans zawodnicy mierzą wzrokowo (nie na długość ramion).

Sędziowie po każdej sekwencji np. AKA oj-tsuki jodan, Shiro age-uke gyaku-tsuki sygnalizują przyznanie lub nie punktów ( liczba sędziów nieparzysta) O przyznaniu punktów decyduje większość (przy 5 sędziach  werdykt na tak 3 z nich, przy 3 sędziach werdykt na tak 2 sędziów).

Przyznanie 1 punktu AKA  ( 3 punkty musza być spełnione ):

 • Prawidłowo wykonana technika
 • Prawidłowy dystans
 • Doskonały timing ( pełne zaskoczenie drugiego zawodnika, uniemożliwiające mu wykonanie swojej sekwencji technik )
 • Pomimo nieprawidłowego zejścia broniącego się zawodnika atakujący dociera do celu (dobra regulacja dystansu choć nieco gorsza technika)

Przyznanie 1 punktu SHIRO ( oba punkty musza być spełnione):

 • Prawidłowo wykonana sekwencja technik w dobrym timingu
 • Prawidłowy dystans przy złym dystansie AKA ( AKA wykonał demonstracje techniki np. 30 cm przed SHIRO ) co wymusi na SHIRO wykonanie stosownego przesunięcia w celu  utrzymania prawidłowej odległości.

W zawodach preferowany jest pokaz szybkości wykonywania technik ( AKA) i poruszania się (SHIRO)

Punkty Karne ( jest to pokaz technik):

1 punkt za każdy kontakt lekki zarówno na strefę Jodan jak i Chudan

Dyskwalifikacja z zawodów za każdy kontakt średni i ciężki.

Wystąpienie kontaktu sygnalizują sędziowie planszowi, a rodzaj kontaktu określa sędzia medyczny.

Trudne sytuacje:

Jeśli AKA wykona atak:

 • bez zapowiedzi
 • za głęboko (moda)
 • dociskając w kierunku podłoża rękę w ataku na Jodan, uniemożliwiając prawidłowe wykonane bloku age-uke
 • kierując atak mae-geri po wektorze skośnym uprzednio omijającym blok

sędzia za pierwszym razem ( w całej sekwencji ataków) daje ostrzeżenie ( sygnalizacja jak przy karze keikoku, ale bez konsekwencji punktowych). Drugi raz i każde następne popełnione wykroczenie ww. typu, sędzia przyznaje1  punkt karny (sygnalizacja jak chui).

Jeśli SHIRO

 • nie potwierdzi  komendy ataku podanej przez AKA
 • cofnie sie albo zejdzie w bok zanim rozpocznie atak AKA,
 • wykonano nieprawidłowy blok, lub więcej niż jeden blok

sędzia za pierwszym razem ( w całej sekwencji ataków) daje ostrzeżenie ( sygnalizacja jak przy karze keikoku, ale bez konsekwencji punktowych). Drugi raz i każde następne popełnione wykroczenie ww. typu, sędzia przyznaje 1 punkt karny (sygnalizacja jak chui).

Każde odstępstwo od zasad jakie są na egzaminach uruchamia powyższa procedurę sędziowską.

W przypadku remisu po wykonaniu pokazu technik przez zawodników, sędziowie wyłaniają zwycięzcę systemem chorągiewkowym. Każdy sędzia w danej walce liczy ilość wskazań na danego zawodnika. Ten który miał ich więcej powinien zostać wskazany.  Ostrzeżenie anuluje jedno wskazanie chorągiewką. Przy braku jakichkolwiek wskazań i ostrzeżeń wskazuje sie zawodnika lepszego technicznie i wykonującego szybciej techniki.

Obowiązują repasaże.

 

CZĘŚĆ B.

Sędziowanie wg przepisów ITKF.

Obowiązują repasaże.

 


Informacje organizacyjne


Zgłoszenia

 • Prosimy o przysłanie zgłoszeń w terminach:
  • I  termin –  do dnia 04 marca 2016 (piątek)
  • II termin – do dnia 09 marca 2016 (środa) 

 

Opłaty startowe

 • Opłaty startowe w biurze zawodów w godz. 7.30 – 8.30 w hali ANILANA w dniu zawodów tj.  12 marca 2016r.

 

Wymagania dla wszystkich zawodników biorących udział w turnieju

 • Pisemna zgoda rodziców osób niepełnoletnich na start w tych zawodach
 • aktualne badania lekarskie.
 • stopień potwierdzony w budopasie.
 • ubezpieczenie od NNW.

Wymagania są do wolnej walki:

 • ochraniacze na pięści dla roczników  2002, 2001.
 • ochraniacze na zęby dla wszystkich grup wiekowych.
 • stosownie do płci ochraniacze na krocze lub na piersi, dla wszystkich grup wiekowych.

 


Dla najlepszych przewidziane są nagrody.


 

 

Załączniki: