Liczebniki japońskie - Dojo United Łódź

polskijapoński
jedenICHI
dwaNI
trzySAN
czterySHI
pięćGO
sześćROKU
siedemSHICHI
osiemHACHI
dziewięćKU (wym. kyu)
dziesięćJU (wym. dżiu)