Etykieta dojo - Dojo United Łódź

Wszyscy ćwiczący karate muszą stosować się do etykiety panującej w dojo, czyli miejscu treningu. Etykieta dojo jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie się karateki w salach ćwiczeń i na treningu. Etykieta jest ważnym elementem treningu karate. Uczy szacunku dla nauczyciela i współćwiczących. Zachowanie Etykiety Dojo ma służyć również zapewnieniu bezpieczeństwa podczas treningów. 

Każdy trening karate rozpoczyna się i kończy wedle ustalonego schematu.

Przed wejściem do dojo należy zdjąć obuwie. Wchodząc do dojo należy wykonać ukłon w pozycji stojącej oraz powiedzieć OSS! W ten sposób okazujemy szacunek dla miejsca treningu i tradycji, a także witamy się z wszystkimi obecnymi na sali.

Trening rozpoczyna się i kończy zbiórką w szeregu. Uczniowie ustawiają się w ustalonej hierarchii z prawej strony starsi stopniem, z lewej młodsi stopniem. Szereg jest zwrócony twarzą do shomen, czyli do miejsca w którym zawieszony jest portret twórcy stylu.

Sensei wypowiada kolejne komendy a uczniowie powinni zachowywać się zgodnie z ustalonym protokołem.

  • Sensei mówi:SEIZA! Wówczas wszyscy siadają przyklękując najpierw na lewe kolano, następnie na prawe. Ręce spoczywają luźno na kolanach lub udach.
  • Sensei mówi:MOKUSO! Wszyscy siedzący zamykają oczy koncentrując się na wyrównaniu oddechu. Wyciszenie służy mentalnemu przygotowaniu do treningu oraz skupieniu uwagi. Na komendę MOKUSO YAME! otwieramy oczy.
  • Sensei mówi:SHOMEN REI! Oddajemy szacunek dla twórcy stylu poprzez ukłon.
  • Sensei mówi:OTOGAI NI REI! Wykonujemy ukłon i OSS oddając szacunek wszystkim obecnym na Sali.
  • Najstarszy stopniem mówi:SENSEI NI REI! Wykonujemy ukłon i OSS oddając szacunek senseiowi prowadzącemu trening;
  • Sensei mówi KIRITSU! Wszyscy wstają. Wstajemy do pozycji musubi dachi i mówimy OSS!

Schemat ponawia się na zakończenie zajęć.

Ustalone są także zasady dla uczniów spóźniających się na zajęcia. Po wejściu do Sali uczeń spóźniony siada w pozycji SEIZA przy wejściu i czeka na polecenie sensei. Sensei może wyznaczyć zadanie do wypełnienia w postaci ćwiczeń fizycznych (np. pompki, pajacyki, etc.) po wykonaniu których uczeń otrzymuje pozwolenie na dołączenie do grupy.

W trakcie zajęć, podczas ćwiczeń wykonywanych z partnerem przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu ćwiczenia uczniowie kłaniają się sobie i mówią OSS! Podobne zachowanie jest ustalone na potwierdzenie zrozumienia polecenia wydanego przez sensei.