Niju kun - Dojo United Łódź

Niju kun to 20 przykazań Karate Mistrza Gichina Funakoshi, którymi powinni się kierować studiujący karate zarówno na treningu jak i w życiu codziennym.

niju-kun

  

Hitotsu, karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto o wasuruna

空手道は礼に始まり礼に終る事を忘るな

Nigdy nie zapominaj, że w karate najważniejszy jest szacunek.

Hitotsu, karate ni sente nashi

空手に先手なし

Karate nie uderza pierwsze.

Ta najbardziej znana maksyma Funakoshiego wyryta jest na jego nagrobku.

Hitotsu, karate wa, gi no tasuke

空手は義の補け

Karate kształtuje prawość.

Hitotsu, mazu onore o shire, shikashite ta o shire

先づ自己を知れ而して他を知れ

Zanim poznasz innych, poznaj siebie samego.

Funakoshi nauczył się tej zasady od swego mistrza Azato: „Gdy dobrze znasz siebie i swojego wroga, nigdy nie przegrasz”.

Hitotsu, gijutsu yori shinjitsu

技術より心術

Znacznie ważniejszy od treningu fizycznego jest trening duchowy.

Hitotsu, kokoro wa hanatan koto o yosu

心は放たん事を要す

Otwórz swój umysł i pozwól mu płynąć.

Hitotsu, wazawai wa ketai ni seizu

禍は懈怠に生ず

Przyczynami nieszczęścia są nieuwaga i zaniedbanie.

Hitotsu, dojo nomino karate to omou na

道場のみの空手と思ふな

Karate należy praktykować w każdym miejscu i o każdej porze.

Prawdziwy trening karate odbywa się wszędzie i trwa dwadzieścia cztery godziny na dobę.

Hitotsu, karate-do no shugyo wa issho de aru

空手の修業は一生である

Nauka karate trwa całe życie.

Hitotsu, ara yuru mono o karateka seyo; soko ni myomi ari

凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり

Wszystko, czego doświadczasz, stanowi przejaw karate i odkrywa przed tobą cudowną prawdę.

Drugą część tej zasady można przetłumaczyć, jako: „karate jest esencją życia”.

Hitotsu, karate wa yu no gotoshi taezu netsu o ataezareba moto no mizu ni kaeru

空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る

Karate jest jak wrząca woda; jeśli jej dostatecznie nie podgrzewasz, stygnie.

Hitotsu, katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo

勝つ考は持つな負けぬ考は必要

Nie myśl o zwycięstwie.

Myśl o tym, aby nie przegrać.

Hitotsu, tekki ni yotte tenka seyo

敵に因って轉化せよ

Reaguj na każdy ruch przeciwnika.

Hitotsu, tatakai wa kyojitsu no soju ikan ni ari

戦は虚実の操縦如何に在り

Walkę prowadź w sposób naturalny.

W sytuacji ataku ćwiczący powinien zachowywać się naturalnie, zmieniając i przystosowując własne ruchy do ruchów przeciwnika, nigdy zaś nie wymuszając siłą ostatecznego rezultatu walki.

Hitotsu, hito no teashi wa ken to omoe

人の手足を剣と思へ

Swoich rąk i stóp używaj, jako ostrych mieczy.

Hitotsu, danshi mon o izureba hyakuman no teki ari

男子門を出づれば百万の敵あり

Przekraczając próg domu, stajesz twarzą w twarz z dziesięcioma tysiącami wrogów.

Hitotsu, kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai

構は初心者に後は自然体

Jako początkujący, ucz się różnych pozycji walki, jako zaawansowany polegaj na swojej naturalnej postawie.

Hitotsu, kata wa tadashiku, jisen wa betsumono

形は正しく実戦は別物

Kata należy zawsze wykonywać poprawnie; w prawdziwej walce zdarzają się błędy.

Hitotsu, chikara no kyojakutai no shinshuku waza no kankyu o wasuruna

力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな

Pamiętaj o swoich słabych i mocnych stronach, ograniczeniach swojego ciała, a także o tym, że jakość wykonywanych przez ciebie technik jest względna.

Hitotsu, tsune ni shinen ku fu seyo

常に思念工夫せよ

Nieustannie pracuj nad swoim umysłem.