Wymagania egzaminacyjne - Dojo United Łódź

Poziom osiągnięty w nauce karate oznaczany jest kolorem pasa i powinien dokładnie odzwierciedlać nabyte umiejętności. W tym sensie pas jest podstawowym źródłem mówiącym o osiągnięciach. System pasów pozostaje w zgodzie z ideą karate jako ciągłego procesu nauki i doskonalenia od pierwszych stopni uczniowskich do najwyższych mistrzowskich. Pas symbolizuje coś więcej niż rozwój umiejętności technicznych oraz fizycznych, każdy kolejny stopień to nieustający rozwój sfery mentalnej ćwiczącego.

Podchodząc do egzaminu, uczeń powinien mieć świadomość swoich umiejętności o pokładać wiarę we własne siły. Podejście do egzaminu bez wymaganych stopniem umiejętności jest oznaką braku szacunku dla egzaminatora. Kandydat, który podchodzi do egzaminu, mając pewność, że zdobędzie pas, musi wykazać się kondycją fizyczną i wiedzą o wymaganych technikach a także wiedzą z zakresu ogólnopojętej dziedziny jaką jest ta sztuka walki.

W organizowanych zawodach i turniejach uczniowie podzieleni są przede wszystkim ze względu na zdobyty poziom w karate, a nie wedle wagi, jak to bywa w innych dyscyplinach walki. Karate wykorzystuje moc całego ciała, wystarczająco dużą siłę techniki potrafią uzyskać zarówno mężczyźni, jak i kobiety w różnych kategoriach wagowych.

Podsumowanie wymagań na stopnie uczniowskie

Nazwa stopniaPasWymagany okres treningowySkrócony opis wymagańWymagania szczególne
9 kyubialyPółtora miesiąca
min. 12 treningów
Znajomość pojęć, etykiety, podstawowych pozycji i ciosów
8 kyuzoltyTrzy miesiące
min. 24 treningi
Umiejętność zastosowania najprostszych akcji i technikKata - Heian Shodan
Kumite - Kihon Ippon Kumite
7 kyupomaranczowyTrzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznychKata - Heian Nidan
Kumite - Kihon Ippon Kumite
6 kyuzielonyTrzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznychKata - Heian Sandan
Kumite - Kihon Ippon Kumite
5 kyuniebieski iTrzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznychKata - Heian Yondan
Kumite - Jiyu Ippon Kumite
Zawody - start w min. 3 zawodach klubowych
4 kyuniebieski iiTrzy miesiące
min. 24 treningi
Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznychKata - Heian Godan
Kumite - Jiyu Ippon Kumite
Zawody - start w min. 3 zawodach klubowych
3 kyubraz 1Trzy miesiące
min. 24 treningi
Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Kata - Bassai Dai
Kumite - Jiyu Ippon Kumite, Jiyu Kumite
Zawody - start w min. 3 zawodach, w tym 1 rangi okręgowych PZKT
2 kyubraz 2Trzy miesiące
min. 24 treningi
Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Kata - Jion
Kumite - Jiyu Ippon Kumite, Jiyu Kumite
Zawody - start w min. 3 zawodach, w tym 1 rangi okręgowych PZKT
1 kyubraz 3Cztery miesiące
min. 32 treningi
Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Kata - Kanku Dai
Kumite - Jiyu Ippon Kumite, Jiyu Kumite
Zawody - start w min. 3 zawodach, w tym 1 rangi okręgowych PZKT

Podsumowanie wymagań na stopnie mistrzowskie

Nazwa stopniaPasWymagany okres treningowy / wiekKataWymagania szczególne
1 dan1 danJeden rok
min. 100 treningów / 14 lat
Enpi
Tekki
Shodan
Heian nr 1-5
Bassai Dai/ Jion/ Kanku Dai
2 dan1 danDwa lata
min. 200 treningów / 16 lat
Gankaku
Tekki Nidan
Bassai Dai / Jion / Kanku Dai / Enpi
1. Obrona przed nożem, kijem, pałką.
2. Obrona z pozycji siedzącej na podłodze lub krześle.
3. Obrona przed chwytem za rękę, przed duszeniem itp.
3 dan1 danTrzy lata
min. 300 treningów / 21 lat
Hangetsu
Jitte
Tekki Sandan
Bassai Dai / Jion / Kanku Dai / Enpi / Gankaku
Zastosowanie timingu z grupy SHIKAKE-WAZA (wybór timingu) tzn.
1. SASOI-WAZA (zwody)
2. RENZOKU-KOGEKI-WAZA (kombinacje, kontynuacja ataku)
3. KUZUSHI-WAZA (podcięcia)
4 dan1 danCztery lata / 25 latdowolne kata z wyjątkiem Heian 1-5, Tekki 1
2. Kandydat wyjaśnia i odpowiada na pytania dotyczące kata, które wykonywał.
Praca pisemna z zakresu karate, temat dowolny, ok. 6-10 str. maszynopisu oraz ustna jej obrona.

Kandydat przedstawia w czasie około 5 minut swoje badania, dociekania w zakresie kumite i samoobrony. Przez około 10 minut demonstruje praktycznie swój wykład i odpowiada na zadawane pytania.

Licencjonowany instruktor PZKT.

Nominacja przez zarząd PZKT.

Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.
5 dan1 danPięć lat / 30 latPraktyczna znajomość wszystkich Kata z listy ITKFWybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.

Licencjonowany instruktor PZKT.

Nominacja przez zarząd PZKT.

Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.
6 dan1 danSześć lat / 36 latPraktyczna znajomość wszystkich Kata z listy ITKFWybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.

Licencjonowany instruktor PZKT.

Nominacja przez zarząd PZKT.

Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.
7 dan1 danSiedem lat / 43 lataPraktyczna znajomość wszystkich Kata z listy ITKFWybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.

Licencjonowany instruktor PZKT.

Nominacja przez zarząd PZKT.

Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.
8 dan1 danOsiem lat / 51 latPraktyczna znajomość wszystkich Kata z listy ITKFWybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.

Licencjonowany instruktor PZKT.

Nominacja przez zarząd PZKT.

Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.
9 dan1 danDziewięć lat / 61 latPraktyczna znajomość wszystkich Kata z listy ITKFWybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.

Licencjonowany instruktor PZKT.

Nominacja przez zarząd PZKT.

Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.
10 dan1 danJest to stopień oznaczający osiągnięcie ideału na drodze karate, w praktyce przyznawany pośmiertnie.

Wymagania na podstawie: www.karate.pl (oficjalna strona PZKT)