Regulamin składek członkowskich w roku szkolnym 2019/2020 - Dojo United Łódź

Zasady ustalania wysokości składek członkowskich

Składka członkowska jest opłatą za członkostwo w klubie, nie zaś za ilość zajęć, w których osoba uczestniczy. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Składka członkowska ma pokrywać cele statutowe klubu, jest płatna nieprzerwanie od września do czerwca danego roku szkoleniowego. W ramach opłacanej składki, członek ma prawo uczestniczenia w treningach w danej grupie, a także uczestniczenia w innych wydarzeniach z życia klubu.

Składka członkowska jet płatna z góry za miesiąc. Wpłat należy dokonywać na NOWE konto:

mBank: 32 1140 2004 0000 3102 7915 4777

Dojo United Łódź, ul. Ciołkowskiego 5B, 93-510 Łódź.


Zajęcia w DOJO

Członkostwo w klubie wiąże się z uiszczaniem składek klubowych określonych poniżej.

Rezygnacja z członkostwa w klubie następuje do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (miesiąca, kwartału, etc.) opłaconego, musi mieć formę pisemną lub mailową. Jeśli nastąpi np. 3 lutego, to w lutym obowiązuje zwykła płatność, a członkowie mają prawo uczestnictwa w zajęciach do końca okresu rozliczeniowego.

Składka członkowska, płatna do 10 każdego miesiąca

Miesięcznie (płatne do 10go każdego miesiąca)Kwartalnie (płatne do 10go września, grudnia, marca)Semestralnie (płatne do 10go września, lutego)Rocznie

(płatne do 10go września)

Jedna grupa treningowa 120 (100 zł*) 320 510 960
Dwie i więcej grup treningowych (open) 150 (120 zł*) 400 640 1200

*składka członkowska promocyjna dla drugiej i następnej osoby z rodziny

Sekcja przedszkolna

Miesięcznie 100 zł

SKŁADKA PODSTAWOWA

Osoby zwolnione z płacenia składek członkowskich (beneficjenci kart lojalnościowych/honorowi członkowie klubu) oraz nieobecni więcej niż 2 tygodnie z powodu choroby, zobowiązani są do płatności 30 złotych składki członkowskiej do 10go każdego miesiąca

Pojedynczy udział w zajęciach

Istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych zajęciach.

Koszt pojedynczych zajęć 25 zł. Dla osób płacących składkę podstawową (aktywnych klubowiczów) 15 zł.

KADRA KLUBU PŁACI 120 zł  i jest zobowiązana do uczestniczenia w treningach swojej grupy i minimum dwóch treningach kadrowych w tygodniu (kata, motoryka, kumite, kadra team, kadra ind). Ma prawo do uczestniczenia w dowolnej ilości treningów, także innych dyscyplin.

W przypadku niewywiązania się z minimum osoba zostanie wykreślona z kadry na przyszły miesiąc, z możliwością odpłatnego uczestniczenia w treningach dodatkowych.


Zajęcia poza DOJO

Sekcje satelitarne

Składki zgodnie z regulaminem płatności rozdanym podczas pierwszych zajęć.

Szkoły państwowe

Płatność miesięczna- 100 zł, płatne do 10 każdego miesiąca

W przypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie płatność postojowa 30 zł, regulowana w miesiącu następnym

Płatność kwartalna (3 miesiące)- 270 zł

Szkoły prywatne

Składka miesięczna:

150 zł – dowolna ilość zajęć dla danej osoby, płatne do 10go każdego miesią

100 zł – jeden raz w tygodniu

Możliwa składka postojowa- w wysokości 30 zł w wypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie, wyrównanie płatne w miesiącu następnym

Kwartalnie 320zł- dowolna ilość zajęć (płatność: wrzesień, grudzień, marzec)

Przedszkola

Składka członkowska 40 zł.

Składka za grudzień i styczeń w roku 2019/2020 jest łączna w sekcjach satelitarnych (pełna składka, bez prawa opłaty postojowej)