Regulamin składek członkowskich w roku szkolnym 2020/2021 - Dojo United Łódź

Zasady ustalania wysokości składek członkowskich

Składka członkowska jest opłatą za członkostwo w klubie, nie zaś za ilość zajęć, w których osoba uczestniczy. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Składka członkowska ma pokrywać cele statutowe klubu, jest płatna nieprzerwanie od września do czerwca danego roku szkoleniowego. W ramach opłacanej składki, członek ma prawo uczestniczenia w treningach w danej grupie, a także uczestniczenia w innych wydarzeniach z życia klubu.

Składka członkowska jet płatna z góry za miesiąc. Wpłat należy dokonywać na NOWE konto:

mBank: 32 1140 2004 0000 3102 7915 4777

Dojo United Łódź, ul. Ciołkowskiego 5B, 93-510 Łódź.


Zajęcia w DOJO

Członkostwo w klubie wiąże się z uiszczaniem składek klubowych określonych poniżej.

Rezygnacja z członkostwa w klubie następuje do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (miesiąca, kwartału, etc.) opłaconego, musi mieć formę pisemną lub mailową. Jeśli nastąpi np. 3 lutego, to w lutym obowiązuje zwykła płatność, a członkowie mają prawo uczestnictwa w zajęciach do końca okresu rozliczeniowego.

Osoby które z powodu choroby lub innych powodów nie uczęszczają do klubu miesiąc lub dłużej zobowiązani są do opłacania składki postojowej w wysokości 30 zł. .

Składka członkowska, płatna do 10 każdego miesiąca

 Miesięcznie (płatne do 10go każdego miesiąca)Kwartalnie (płatne do 10go września, grudnia, marca)Semestralnie (płatne do 10go września, lutego)Rocznie
Jedna grupa treningowa 150/120/90 zł* 400 6501300
Dwie i więcej grup treningowych (open) 200/170/140 zł* 550 900 1800

*zniżka dla rodzin 1os/2os/3os . W przypadku płatności z góry za kwartał, semestr, rok składka członkowska dla 2 i każdej kolejnej osoby jest liczona przez iloczyn stawki podstawowej dla danej osoby x l.miesięcy :

np.składka kwartalna dla rodziny 3 os wynosi

400+3×120+3×90=1030 zł

a składka semestralna dla rodziny 4 os wynosi

650+5×120+5×90+5×90=2150

Pojedynczy udział w zajęciach

Istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych zajęciach.

Koszt pojedynczych zajęć 25 zł. Dla osób płacących składkę podstawową (aktywnych klubowiczów) .

Koszt pojedynczych zajęć dla przedszkolaków (30 min.) 20 zł

Sekcja przedszkolna dla przedszkolaków ćwiczących w klubie

Miesięcznie 120/100/80*

W przypadku ćwiczeń 1x tyg=70 zł

*zniżka dla rodzin 1os/2os/3os . W przypadku płatności z góry za miesiąc.

KADRA KLUBU PŁACI 150 zł  i jest zobowiązana do uczestniczenia w treningach swojej grupy i minimum dwóch treningach kadrowych w tygodniu (kata, motoryka, kumite, kadra team, kadra ind). Ma prawo do uczestniczenia w dowolnej ilości treningów, także innych dyscyplin.

W przypadku niewywiązania się z minimum osoba zostanie wykreślona z kadry na przyszły miesiąc, z możliwością odpłatnego uczestniczenia w treningach dodatkowych.


Zajęcia poza DOJO

Szkoły państwowe

Płatność miesięczna- 120/100/80*

Płatność kwartalna(3 miesiące)- 320 zł

Płatność semestralnie(5 miesięcy)- 550 zł

Płatność rocznie(10 miesięcy)-1100

Trening 1x tyg

Płatność miesięczna- 80/60/40

Płatność kwartalna(3 miesiące)-210/150/100

Płatność semestralna(5 miesięcy)-330/280/180

*zniżka dla rodzin 1os/2os/3os . W przypadku płatności z góry za kwartał, semestr, rok składka członkowska dla 2 i każdej kolejnej osoby jest liczona przez iloczyn stawki podstawowej dla danej osoby x l.miesięcy :

np.składka kwartalna dla rodziny 3 os wynosi

320+3×100=620 zł

a składka semestralna dla rodziny 3 os wynosi

550+5×100+5×8=1450

Szkoły prywatne

Składka miesięczna 150/120/90

Płatność kwartalna(3 miesiące)- 400 zł

Płatność semestralna(5 miesięcy)- 650 zł

Płatność roczna(9 miesięcy)- 1300

Trening 1x tyg

Składka miesięczna 100/80/60

Składka kwartalna(3 miesiące)- 270/210/150

*zniżka dla rodzin 1os/2os/3os . W przypadku płatności z góry za kwartał, semestr, rok składka członkowska dla 2 i każdej kolejnej osoby jest liczona przez iloczyn stawki podstawowej dla danej osoby x l.miesięcy :

np.składka kwartalna dla rodziny 3 os wynosi

400+3×120+3×90=1030

a składka semestralna dla rodziny 3 os wynosi

650+5×120+5×90+5×90=2150

Możliwa składka postojowa- w wysokości 30 zł w wypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie, wyrównanie płatne w miesiącu następnym

Przedszkola(zajęcia 1x tyg)

Płatność miesięczna  50 zł.,

płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca. W przypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie istnieje możliwość opłacenia pojedynczych zajęć.

Koszt 1 treningu- 15 zł

Płatność kwartalna (3 miesiące)- 130 zł

Płatność pół semestru(5 miesięcy)- 200 zł

Płatność sezonowa(10 miesięcy)- 400 zł