Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa łódzkiego - 11 marca 2017r. - Dojo United Łódź

Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa łódzkiego – 11 marca 2017r.

Organizator: Klub Karate 44

Termin: 11 marca 2017r. (sobota) 9:00

Miejsce: Hala sportowa „ANILANA”, Łódź ul. Sobolowa 1

RegulaminRegulamin Ligii Okregowej Zgierz 11 marca 2017

 .

 

REGULAMIN ZAWODÓW

 


 

 1. Warunki startu dla wszystkich zawodników:
 • Odpowiedni wiek wg wymieniowych roczników
 • Aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w zawodach karate. W czasie turnieju sprawdzane będą badania dla grupy juniorów młodszych i juniorów.
 • Ubezpieczenie NNW
 • Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach karate osób niepełnoletnich.

 


 

 1. Zasady ogólne

Konkurencje zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się co najmniej dwie osoby. Jednak punkty do klasyfikacji klubowej naliczane będą gdy w turnieju w danej grupie wystartują co najmniej cztery osoby zgłoszone w wyznaczonym czasie. Jeżeli w grupie zgłoszone będą cztery osoby i ktoś nie wystartuje to konkurencja będzie rozegrana, ale nie nalicza się
punktów (nie będzie można zgłaszać osób na miejscu tylko po to, żeby zrobić frekwencje).

Na salę gimnastyczną wpuszczone będą tylko osoby uprawnione (zawodnicy, sędziowie, trenerzy lub opiekunowie grup – 2 osoby z klubu) Osoby te powinny być ubrane w strój do zawodów karate („kimono”) lub dres klubowy oraz posiadać obuwie sportowe lub klapki.

Proszę zwrócić uwagę na wyznaczenie opiekunów dla zawodników (szczególnie dla młodszych i początkujących). Rola opiekuna polega na sprawdzeniu czy zawodnicy są umieszczeni na listach i na przypilnowaniu, aby zawodnik był gotowy do startu o wyznaczonej porze.

 


 

 1. Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenia i opłaty przyjmowane są do dnia 6 marca 2016 r. (poniedziałek).

Opłata startowa :

I termin do 3 marca 2017 r. (piątek) – 30 zł. od zawodnika

II termin do 6 marca 2017 r. (poniedziałek) – 40 zł. od zawodnika

Inne

Wycofanie zawodnika do dnia poprzedzającego zawody – 10 pln

Zamiana osoby startującej do dnia poprzedzającego zawody – 10 pln

Niezgłoszenie się zgłoszonego zawodnika na turniej – brak zwrotu opłaty startowej

Drużyny nie wnoszą opłat startowych


 

 1. Podział na kategorie

 

CZĘŚĆ A (turniej pokazowy)

 • Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2008 r. i młodsi) 9-8 kyu
 • Młodzicy 9 lat i młodsi (ur. 2008 r. i młodsi) 7-6 kyu
 • Młodzicy 10-11 (ur. 2007, 2006 r.) 9-8 kyu
 • Młodzicy 10-11 (ur. 2007, 2006 r.) 7-6 kyu
 • Młodzicy 12-13 lat (ur. 2005, 2004r.) 9-8 kyu
 • Młodzicy 12-13 lat (ur. 2005, 2004r.) 7-6 kyu
 • Młodzicy 13 lat i młodsi (ur. 2004r. i młodsi) 5-1 kyu
 • Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2003, 2002 r.) do 7 kyu
 • Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 2001 r. i starsi) do 7 kyu
 • Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 2001 r. i starsi) 6-4 kyu

 

CZĘŚĆ B (wolna walka)

 • Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2003, 2002 r.) od 6 kyu
 • Juniorzy 16-17 lat (ur. 2001, 2000 r.) od 3 kyu
 • Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 1999 r. i starsi) od 3 kyu

 

CZĘŚĆ C (Drużynowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kumite)

 • Juniorzy Młodsi 14-15 lat (ur. 2003, 2002 r.) od 6 kyu
 • Juniorzy 16-17 lat (ur. 2001, 2000 r.) od 3 kyu

 

 


 

 1. Regulamin startów

 

CZĘŚĆ A (turniej pokazowy)

 

9 – 8 kyu

Rodzaj walki: KIHON-IPPON-KUMITE

Szczegóły walki:

TORI: wykonuje 6 ataków, po 3 na każdą ze stron (oj-tsuki jodan, oj-tsuki chuda, maegeri).  Pierwsze lewe zenkutsudachi.

UKE : w pozycji odwrotnej (age-uke gyaku tsuki chudan, soto-uke gyaku tsuki chudan, gedan-barrai gyaku tsuki chudan)

 

7 – 6 kyu

Rodzaj walki: KIHON-IPPON-KUMITE

Szczegóły walki:

TORI: wykonuje 8 ataków, po 4 na każdą ze stron (oj-tsuki jodan, oj-tsuki chuda, maegeri, yokogeri kekomi chudan). Pierwsze lewe zenkutsudachi.

UKE: w pozycji odwrotnej (age-uke gyaku tsuki chudan, soto-uke gyaku tsuki chudan, gedan-barrai gyaku tsuki chudan, soto-uke chudan)

 

Młodzicy 13 lat i młodsi (ur. 2004r. i młodsi)  5-1 kyu

Rodzaj walki: JIYU – IPPON – KUMITE

Szczegóły walki:

TORI: wykonuje 4 ataki (kizami-tsuki jodan, gyaku-tsuki chudan, maegeri, yoko-geri kekomi chudan), wybierając dowolną stronę danego ataku (może np. zaatakować kizami-tsuki jodan w pozycji hidari a następny atak w pozycji migi), ale musi przestrzegać kolejności ataków, musi być podana zapowiedź przez TORI  i potwierdzenie rodzaju ataku przez UKE.

UKE: dowolny blok i kontrakt. Dopuszczalne podcięcia (podcięcie musi być z kontynuacją akcji lub jej próbą, nie może być tylko zamierzonym kopnięciem)

 

Wymagane są do JIYU- IPPON-KUMITE:

 • ochraniacze na pięści. (dostarcza organizator)
 • ochraniacze na zęby
 • stosownie do płci ochraniacze na krocze lub na piersi.

 

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 2001 r. i starsi) 6-4 kyu

Rodzaj walki : KO-GO-KUMITE

Stosowane przepisy: KO-GO-KUMITE.

 

Wymagane są do KO-GO-KUMITE:

 • ochraniacze na pięści. (dostarcza organizator)
 • ochraniacze na zęby
 • stosownie do płci ochraniacze na krocze lub na piersi.

 

 

CZĘŚĆ B (wolna walka)

CZĘŚĆ C (Drużynowe Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w Kumite)

 

Rodzaj walki : wolna walka

Stosowane przepisy: ITKF

Repasaże: TAK

 

Wymagane:

 • napiętniki dla roczników 2002,2003
 • ochraniacze na zęby
 • stosownie do płci ochraniacze na krocze lub na piersi.

 


 1. Zasady sędziowania część A

 

Dla stopni 9-7 kyu

Rozpoczęcie wykonywania techniki przez TORI jest sygnałem dla rozpoczęcia wykonywania technik dla UKE. (TORI wcześniej musi zapowiedzieć technikę, a UKE potwierdzić i dopiero wówczas następuje atak)

Każdy z zawodników wykonuje techniki na prawą i lewą stronę, następnie zamieniają się rolami. Dystans zawodnicy mierzą wzrokowo (nie na długość ramion).

Sędzia planszowy – sushin stoi, sędziowie narożni – fukushin siedzą.

Sędziowie po każdej sekwencji np. TORI oj-tsuki jodan, UKE age-uke gyaku-tsuki sygnalizują przyznanie lub nie punktów ( liczba sędziów nieparzysta). O przyznaniu punktów decyduje większość (przy 5 sędziach  werdykt na tak 3 z nich, przy 3 sędziach werdykt na tak 2 sędziów).

Przyznanie 1 punktu TORI  ( 3 punkty musza być spełnione ):

 • Prawidłowo wykonana technika (prawidłowa pozycja, nienaganne wyprowadzenie uderzenia)
 • Prawidłowy dystans
 • Doskonały timing ( pełne zaskoczenie drugiego zawodnika, uniemożliwiające mu wykonanie swojej sekwencji technik )
 • Pomimo nieprawidłowego zejścia broniącego się zawodnika atakujący dociera do celu (dobra regulacja dystansu choć nieco gorsza technika)

Przyznanie 1 punktu UKE ( oba punkty musza być spełnione):

 • Prawidłowo wykonana sekwencja technik w dobrym timingu
 • Prawidłowy dystans, przy złym dystansie TORI ( TORI wykonał demonstracje techniki np. 30 cm przed UKE ) co wymusi na UKE wykonanie stosownego przesunięcia w celu  utrzymania prawidłowej odległości.

W zawodach preferowany jest pokaz szybkości wykonywania technik (TORI) i poruszania się (UKE). Technika karate musi spełniać wymagania zgodnie ze stopniami w danej grupie.

Punkty Karne ( jest to pokaz technik):

1 punkt za każdy kontakt lekki ( nie minimalny) zarówno na strefę Jodan jak i Chudan

Dyskwalifikacja z zawodów za każdy kontakt średni i ciężki.

Wystąpienie kontaktu sygnalizują sędziowie planszowi, a rodzaj kontaktu określa sędzia medyczny.

Trudne sytuacje:

Jeśli TORI wykona atak:

 • bez zapowiedzi
 • za głęboko (moda)
 • dociskając w kierunku podłoża rękę w ataku na Jodan, uniemożliwiając prawidłowe wykonane bloku age-uke
 • kierując atak mae-geri po wektorze skośnym uprzednio omijającym blok

sędzia za pierwszym razem ( w całej sekwencji ataków) daje ostrzeżenie ustnie (sygnalizacja jak przy karze keikoku, ale bez konsekwencji punktowych). Drugi raz i każde następne popełnione wykroczenie w całej sekwencji ataków ww. typu, sędzia przyznaje 1  punkt karny (sygnalizacja jak chui) i mówi „kara 1 punkt”.

 

Jeśli UKE

 • nie potwierdzi komendy ataku podanej przez TORI
 • cofnie sie albo zejdzie w bok zanim rozpocznie atak TORI,
 • wykonano nieprawidłowy blok, lub więcej niż jeden blok

sędzia za pierwszym razem ( w całej sekwencji ataków) daje ostrzeżenie ( sygnalizacja jak przy karze keikoku, ale bez konsekwencji punktowych). Drugi raz i każde następne popełnione wykroczenie ww. typu, sędzia przyznaje 1 punkt karny (sygnalizacja jak chui).

 

Każde odstępstwo od zasad jakie są na egzaminach uruchamia powyższa procedurę sędziowską.

W przypadku remisu po wykonaniu pokazu technik przez zawodników, sędziowie wyłaniają zwycięzcę systemem chorągiewkowym. Każdy sędzia w danej walce liczy ilość wskazań na danego zawodnika. Ten który miał ich więcej powinien zostać wskazany.  Ostrzeżenie anuluje jedno wskazanie chorągiewką. Przy braku jakichkolwiek wskazań i ostrzeżeń wskazuje sie zawodnika lepszego technicznie i wykonującego szybciej techniki.

 

Młodzicy 13 lat i młodsi (ur. 2004r. i młodsi)  5-1 kyu

Jak w KO-GO-KUMITE. Jeden wyjątek: Gdy broniący skraca dystans uniemożliwiając lub utrudniając tym wykonanie prawidłowego ataku – kara za zły dystans, taka jak w KO-GO-KUMITE za wyprzedzony atak UKE. Komenda kary – SAKI.

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi (ur. 2001 r. i starsi) 6-4 kyu

Jak w KO-GO-KUMITE.