Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego - 22 października 2016r. - Regulamin i harmonogram - Dojo United Łódź

Okręgowa Liga Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego – 22 października 2016r. – Regulamin i harmonogram

Regulamin

Okręgowej Ligii Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego

Zgierz 22.10.2016 r.

 

  1. Warunki startu dla wszystkich zawodników:
  • Odpowiedni wiek wg wymieniowych roczników
  • Aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w zawodach karate. W czasie turnieju sprawdzane będą badania dla grupy juniorów młodszych i juniorów.
  • Ubezpieczenie NNW
  • Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach karate osób niepełnoletnich.

 

  1. Zasady startu i naliczania punktów

Konkurencje zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się co najmniej dwie osoby. Jednak punkty do klasyfikacji klubowej naliczane będą gdy w turnieju w danej grupie wystartują co najmniej cztery osoby zgłoszone w wyznaczonym czasie. Jeżeli w grupie zgłoszone będą cztery osoby i ktoś nie wystartuje to konkurencja będzie rozegrana, ale nie nalicza się punktów (nie będzie można zgłaszać osób na miejscu tylko po to, żeby zrobić frekwencje).

 

  1. Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 października 2016r. do Katarzyny Krzywańska (osobiście,telefonicznie, mailowo).

Opłata startowa – 30 zł. od zawodnika.

 

  1. Kategorie
 
KategoriaSystem
Młodzicy 9 lat i młodsi
(ur. 2007 r. i młodsi) 9-8 kyu
Kata : Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
Młodzicy 9 lat i młodsi
(ur. 2007 r. i młodsi) 7-6 kyu
Kata : Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
Młodzicy 10-11
(ur. 2006, 2005 r.) 9-8 kyu
Kata : Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
Młodzicy 10-11
(ur. 2006, 2005 r.) 7-6 kyu
Kata : Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
Młodzicy 11 lat i młodsi
(ur. 2005 r. i młodsi) 5-1 kyu
Kata : Eliminacje, finały. Heian 1-5, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
Juniorzy Młodsi 14-15 lat
(ur. 2002, 2001 r.) do 7 kyu
Kata : Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
Juniorzy Młodsi 14-15 lat
(ur. 2002, 2001 r.) od 6 kyu
Kata : Eliminacje – Heian 1-5 dostosowane do stopnia, finał (4 osoby) kata do wyboru Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai, En-Pi lub Heian 3-5 ocena systemem punktowym bez repasaży

Kumite :
kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy WTKF z repasażami;
mężczyźni – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy WTKF z repasażami

Juniorzy 16-17 lat
(ur. 2000, 1999 r.) od 5 kyu
Kata : z listy WTKF, ocena systemem punktowym, przepisy ITKF bez repasaży

Kumite:
kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy WTKF z repasażami;
mężczyźni – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy WTKF z repasażami

UWAGA: juniorzy ze stopniem 5 i 4 kyu mogą wystartować tylko w jednej konkurencji albo kata z listy WTKF albo H1-5.

Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi
(ur. 2000 r. i starsi) do 7 kyu
Kata : Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi
(ur. 2000 r. i starsi) 6-4 kyu
Kata : Heian 1-5 dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami