Okręgowa Liga Karate Województwa Łódzkiego - 26 listopada 2016r. - Dojo United Łódź

Okręgowa Liga Karate Województwa Łódzkiego – 26 listopada 2016r.

Regulamin

Okręgowej Ligii Karate Tradycyjnego Województwa Łódzkiego

Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Kumite

Zgierz 26.11.2016 r.

 1. Warunki startu dla wszystkich zawodników:
 • Odpowiedni wiek wg wymieniowych roczników
 • Aktualne badania lekarskie uprawniające do startu w zawodach karate. W czasie turnieju sprawdzane będą badania dla grupy juniorów młodszych i juniorów.
 • Ubezpieczenie NNW
 • Posiadanie pisemnej zgody prawnego opiekuna na start w zawodach karate osób niepełnoletnich.
 1. Zasady startu i naliczania punktów

Konkurencje zostaną rozegrane jeżeli zgłoszą się co najmniej dwie osoby. Jednak punkty do klasyfikacji klubowej naliczane będą gdy w turnieju w danej grupie wystartują co najmniej cztery osoby zgłoszone w wyznaczonym czasie. Jeżeli w grupie zgłoszone będą cztery osoby i ktoś nie wystartuje to konkurencja będzie rozegrana, ale nie nalicza się punktów (nie będzie można zgłaszać osób na miejscu tylko po to, żeby zrobić frekwencje).

 1. Zgłoszenia i opłaty

Zgłoszenia do 20 listopada 2016r.

Prosimy o zgłaszanie zawodników w klubie do 12 października 2016 – ze względu na Mistrzostwa Świata późniejsze zgłoszenie może nie zostać uwzględnione.

Opłata startowa :

 • przy zgłoszeniu do 20 listopada 2016 – 30 zł. od zawodnika
 • przy zgłoszeniu 20-22 listopada 2016 – 40 zł. od zawodnika
 1. Inne

Na salę gimnastyczną wpuszczone będą tylko osoby uprawnione (zawodnicy, sędziowie, trenerzy lub opiekunowie grup – 2 osoby z klubu) Osoby te powinny być ubrane w strój do zawodów karate („kimono”) lub dres klubowy oraz posiadać obuwie sportowe lub klapki.

Proszę zwrócić uwagę na wyznaczenie opiekunów dla zawodników (szczególnie dla młodszych i początkujących). Rola opiekuna polega na sprawdzeniu czy zawodnicy są umieszczeni na listach i na przypilnowaniu, aby zawodnik był gotowy do startu o wyznaczonej porze.

 1. Kategorie

  Młodzicy 9 lat i młodsi
  (ur. 2007 r. i młodsi) 9-8 kyu
  Kata : Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
  Młodzicy 9 lat i młodsi
  (ur. 2007 r. i młodsi) 7-6 kyu
  Kata : Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
  Młodzicy 10-11
  (ur. 2006, 2005 r.) 9-8 kyu
  Kata : Eliminacje, finały. Heian 1, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
  Młodzicy 10-11
  (ur. 2006, 2005 r.) 7-6 kyu
  Kata : Eliminacje, finały. Heian 1-3, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
  Młodzicy 12-13
  (ur. 2004, 2003 r.) 9-8 kyu
  Kata : Eliminacje, finały. Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
  Młodzicy 12-13
  (ur. 2004, 2003 r.) 7-6 kyu
  Kata : Eliminacje, finały. Heian 1-5, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
  Młodzicy 13 lat i młodsi
  (ur. 2003 r. i młodsi) 5-1 kyu
  Kata : Eliminacje, finały. Heian 1-5, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
  Juniorzy Młodsi 14-15 lat
  (ur. 2002, 2001 r.) do 7 kyu
  Kata : Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
  Juniorzy Młodsi 14-15 lat
  (ur. 2002, 2001 r.) od 6 kyu
  Kata : Eliminacje - Heian 1-5 dostosowane do stopnia, finał (4 osoby) kata do wyboru Bassai Dai, Ji-On, Kan-Ku Dai, En-Pi lub Heian 3-5 ocena systemem punktowym bez repasaży
  Kumite : kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy WTKF z repasażami; mężczyźni - Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy WTKF z repasażami
  Juniorzy 16-17 lat
  (ur. 2000, 1999 r.) od 5 kyu
  Kata : z listy WTKF, ocena systemem punktowym, przepisy ITKF bez repasaży
  Kumite: kobiety – Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy WTKF z repasażami; mężczyźni - Jiyu Kumite (wolna walka), czas walki 90 sek. bez dogrywki, przepisy WTKF z repasażami
  UWAGA: juniorzy ze stopniem 5 i 4 kyu mogą wystartować tylko w jednej konkurencji albo kata z listy WTKF albo H1-5.
  Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi
  (ur. 2000 r. i starsi) do 7 kyu
  Kata : Heian 1-2, dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
  Juniorzy, Młodzieżowcy i Seniorzy 16 lat i starsi
  (ur. 2000 r. i starsi) 6-4 kyu
  Kata : Heian 1-5 dostosowane do stopnia, ocena systemem chorągiewkowym z repasażami
  Młodzieżowcy i Seniorzy 18 lat i starsi (ur. 1998 i stasi) od 3 kyuKata: z listy ITKF, ocena systemem punktowym, przepisy ITKF bez repasaży
  Kumite: kobiety: Jui Kumite (wolna walka), czas 90 sek. Bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami; mężczyźni: Jui Kumite (wolna walka), czas 90 sek. Bez dogrywki, przepisy ITKF z repasażami

  Rozgrywane konkurencje kumite będą miały rangę Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Kumite.

harmonogram

Do pobrania: