Okręgowy Kurs Sędziowski - Dojo United Łódź

Okręgowy Kurs Sędziowski

26 lutego 2017r. w Łodzi w klubie Karate „44” przeprowadzony zostanie kurs sędziowski.

 

Kurs przeznaczony jest  nie tylko dla sędziów, ale również dla instruktorów, których zwodnicy startują w zawodach okręgowych.

W tym roku nastąpiły zmiany w zasadach przeprowadzania OLK, w związku z czym udział w kursie jest istotnym elementem w systemie szkoleniowym dla wszystkich instruktorów, sędziów i kandydatów na sędziów.