Brazylijskie jiu-jitsu (BJJ) - Dojo United Łódź

Brazylijskie jiu-jitsu (BJJ)

BJJ

Brazylijskie jiu-jitsu sięga swoimi korzeniami lat dwudziestych naszego wieku, kiedy to pięciu braci Gracie: Carlos, Helio, Osvaldo, Gastao i Jorge używając jako podstawy technik japońskiego jiu-jitsu, judo, zapasów i boksu stworzyli podwaliny obecnego systemu. Dzięki stałej konfrontacji w turniejach bez reguł (portugalskie Vale Tudo) i w walkach ulicznych styl ten cały czas ewoluował w kierunku maksymalnej skuteczności w realnej walce.

Głównym elementem ćwiczonym w Brazylijskim jiu-jitsu jest walka w parterze, oraz sposoby wejścia w klincz i ściągnięcia do parteru, gdzie dzięki wykorzystaniu technik można sobie poradzić z dużo większym i silniejszym przeciwnikiem. Oprócz technik kończących: duszeń i dzwigni na wszystkie stawy bardzo ważnym elementem są sposoby wyjść z zagrożonych pozycji i przewinięć przeciwnika tak, aby zająć pozycję dominującą. O ile wyżej wymienione elementy stanowią oryginalny wkład Brazylijskiego jiu-jitsu, o tyle inne elementy zostały zaczerpnięte z innych stylów walk. Jako sport walki Brazylijskie jiu-jitsu może być ćwiczone przez każdego, bez względu na wiek czy płeć. Trening Brazylijskiego jiu-jitsu odbywa się zarówno w Gi (kimonie), jak i bez. Gi uczy przede wszystkim taktyki walki poprzez możliwość zastosowania większej liczby technik i ich kombinacji. Trening w Gi przygotowuje także do samoobrony, ponieważ Gi jest najlepszym treningowym odpowiednikiem codziennego ubrania. Uczy obrony w każdej sytuacji. W stójce umożliwia obronę przed zagrożeniem tak w dystansie, jak i w sytuacji bliskiego kontaktu. Następnie, co jest bardzo ważne, uczy jak nie dopuścić do sprowadzenia na ziemię, a jeśli już dojdzie do tego, uczy skutecznie wygrywać w parterze. Bjj jest jedynym stylem nauczającym bronić się leżąc na plecach, w tym z wykorzystaniem tzw. gardy. Jest to sytuacja gdy napastnik znajduje się między nogami broniącego. Bjj zawiera ogromną ilość kombinacji dźwigni, duszeń, technik zmiany pozycji (tzw. zamiecenia z gardy i przekręcenia) oraz ucieczek, co czyni Bjj doskonałą formą obrony kobiet przed gwałtem. Jest stylem bardzo łatwym i szybkim do nauki. Decyduje o tym prostota technik i nastawienie na umiejętność ich zastosowania. Już po kilku lekcjach możliwe jest zastosowanie najprostszych z nich, a opanowanie systemu w stopniu zapewniającym obronę przed przeciętnym napastnikiem następuje zazwyczaj podczas jednego sezonu treningowego Także z czysto rekreacyjnego punktu widzenia jest to bardzo dobry wybór. Trening angażuje wszystkie grupy mięśni, nie powoduje jednak ich nadmiernego wzrostu za to poprawia kondycję, koordynację, zwinność i zręczność. Zawody sportowe Brazylijskiego jiu-jitsu przeprowadzane są w Gi. Bjj jako sport dysponuje bezpiecznym, a przy tym efektywnym systemem oceniania. Brak uderzeń zapewnia duże bezpieczeństwo, a jednocześnie system punktacji za zajmowanie w walce pozycji umożliwiających uderzania umożliwia realistyczne przygotowanie do obrony w sytuacji gdzie ciosy będą stosowane. Dzięki takim założeniom rywalizacja sportowa wyrabia odpowiednie atrybuty psychofizyczne do potrzeb samoobrony, uczy odpowiednich reakcji, odruchów i pewności siebie. Zawody rozgrywane są z podziałem na stopnie zaawansowania.