Sztuki walki Ksawerów - Dojo United Łódź

Sztuki walki Ksawerów

Dwóch mężczyzn ćwiczy sztuki walki w Ksawerowie

Sztuki walki to według wielu najbardziej wszechstronne sporty na świecie. Mają one na celu nie tylko poprawę warunków fizycznych oraz naukę technik samoobrony, ale także rozwój osobowości i charakteru adepta. Z tego powodu w ostatnim czasie mocno zyskują one na popularności, przyciągając coraz więcej osób w różnym wieku, którzy prócz chęci zyskania nowych umiejętności, chcą również miło i aktywnie spędzić wolny czas.

Termin „sztuki walki” odnosi się do różnego rodzaju technik walki wręcz bądź przy użyciu broni białej. Dosyć powszechnie tego określenia używa się zamiennie ze „sportami walki” bądź „systemem walk” co jest dużym błędem, gdyż różnią się one znacząco między sobą. Sztuki walki w swojej filozofii stronią od agresji, stawiając na spokój, samodyscyplinę i umiejętność panowania nad własnymi emocjami. Ich celem nie jest demonstracja własnej siły, ale posługiwanie się nią w sposób odpowiedzialny i tylko w określonych sytuacjach. Ważniejsze od udowodnienia wyższości nad rywalem jest samodoskonalenie, z tego względu możemy uznać, że sztuki walki to wręcz przeciwieństwo sportów walki.

Dlaczego warto trenować sztuki walki?

Poza wspomnianym już wcześniej procesem kształtowania charakteru pod postacią wpajania samodyscypliny, cierpliwości, determinacji i dyscypliny, treningi sztuk walki posiadają również szereg innych zalet. Jedną z nich jest poprawa ogólnych warunków fizycznych, czyli zwiększenie wydolności organizmu, rozciągnięcia oraz budowa siły fizycznej. Lepsza sprawność to lepsze samopoczucie, a także podwyższona pewność siebie, co w prosty sposób przekłada się na inne aspekty życia. Nie można nie wspomnieć również o oczywistej korzyści, jaka płynie z treningów sztuk walki, czyli nabycie umiejętności z zakresu samoobrony, która może pomóc chronić zdrowie i życie nas oraz naszych bliskich.

Rodzaje sztuk walki Ksawerów  – karate

Decydując się na rozpoczęcie treningów, należy przede wszystkim podjąć decyzję, jakiego rodzaju sztuki walki chcielibyśmy w przyszłości opanować. Do najpopularniejszych typów możemy zaliczyć w pierwszej kolejności: karate, karate tradycyjne, a także brazylijskie ju-jitsu (bjj).

Karate to wywodząca się z Japonii sztuka samoobrony, w której nie używamy żadnego rodzaju broni. Polega w głównej mierze na wyprowadzaniu ciosów pod postacią szeregu uderzeń oraz kopnięć. W trakcie treningów adepci poddawani są także niezwykle widowiskowym ćwiczeniom tameshi-wari, w trakcie których przełamują oni kantem dłoni, pięścią, głową lub łokciem, twarde przedmioty takie jak deski, cegły czy dachówki.

Nauce technik walki równolegle towarzyszy sfera filozoficzna, zakładająca jednoczesny rozwój duchowy podzielony na cztery fazy: Sudra, Vaisya, Kshatryia oraz Brahmin. Wyróżniamy także kilka głównych nurtów karate: Goju-ryu, Shotokan, Kyokushin i Wado-ryu, które różnią się między sobą technikami oraz stylem wykonywanych na salach treningowych ćwiczeń. Zwieńczeniem treningów oraz poniekąd ich celem, jest zdobycie określonego pasa, którego kolor symbolizuje etap, na jakim znajduje się ćwiczący. Początkowy etap to posiadanie pasa białego, który wraz z postępem ucznia i zdobywaniu kolejnych odmian, może zostać zamieniony na najwyższy, mistrzowski w kolorze czarnym.

Karate tradycyjne

Koncepcja karate tradycyjnego opiera się na wykonaniu tzw. ciosu kończącego, definiowanego jako technika unieszkodliwienia atakującego przeciwnika. Zasady „oryginalnego” karate jak to bywa często określane, pozostały w niezmiennej od wieków formie. Główną różnicą pomiędzy karate, a jego tradycyjną odmianą jest zmiana podejścia filozoficznego i traktowanie nowoczesnego wydania tej dziedziny sportu bardziej w kategoriach konkurencji sportowej, aniżeli sztuki. Ma to odniesienie głównie w kontekście zawodów sportowych, gdzie wymóg „ciosu kończącego” został zastąpiony systemem wielopunktowym, a także wprowadzeniem kategorii wagowych, gdzie w przypadku karate tradycyjnego taki podział nie istnieje.

Brazylijskie jiu-jitsu w Ksawerowie (BJJ)

BJJ to sztuka walki wywodząca się z judo, wzbogacona dodatkowo elementami zapasów i koncentrująca się w głównej mierze na walce w parterze. Celem brazylijskiego jiu-jitsu jest powalenie przeciwnika na ziemię oraz obezwładnienie go. Wykorzystuje się do tego różnego rodzaju dźwignie, chwyty, rzuty, a także często stosowany dosiad. W trakcie starcia nie wykonuje się żadnego rodzaju ciosów. Mimo iż w tej dziedzinie sportu nie bierze się pod uwagę rozwoju duchowego adeptów, to istnieje pewnego rodzaju filozofia. Opiera się ona na trzech elementach: cierpliwości, efektywności i kontroli. W BJJ rozróżnia się kilka rodzajów pasów, które odpowiadają stopniu zaawansowania zawodnika, jednak w przeciwieństwie do judo zasady ich przyznawania nie są ściśle określone. O przyznaniu danego pasa decyduje instruktor, podejmujący decyzje na podstawie obserwacji trenującego.