Przejdź do treści

Składki członkowskie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
Zasady ustalania wysokości składek członkowskich

Składka członkowska jest opłatą za członkostwo w klubie, nie zaś za ilość zajęć, w których osoba uczestniczy. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. Składka członkowska ma pokrywać cele statutowe klubu, jest płatna nieprzerwanie od września do czerwca danego roku szkoleniowego. W ramach opłacanej składki, członek ma prawo uczestniczenia w treningach w danej grupie, a także uczestniczenia w innych wydarzeniach z życia klubu.

Składka członkowska jet płatna z góry za miesiąc. Wpłat należy dokonywać na konto:

mBank: 32 1140 2004 0000 3102 7915 4777
Dojo United Łódź, ul. Ciołkowskiego 5B, 93-510 Łódź.

Zajęcia w DOJO / szkoły prywatne (SMART School)
Członkostwo w klubie wiąże się z uiszczaniem składek klubowych określonych poniżej. Rezygnacja z członkostwa w klubie następuje do ostatniego dnia okresu rozliczeniowego (miesiąca, kwartału, etc.) opłaconego, musi mieć formę pisemną lub mailową. Jeśli nastąpi np. 3 lutego, to w lutym obowiązuje zwykła płatność, a członkowie mają prawo uczestnictwa w zajęciach do końca okresu rozliczeniowego. Składka członkowska, płatna do 10 każdego miesiąca
Miesięcznie (płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca) Kwartalnie 3 mieisące (płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca) Semestralnie 5 mieisęcy (płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca) Rocznie 10 miesięcy (płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca)
1 x tyg
jedna grupa treningowa
100/80/60
(150/120/90)*
270/210/150
400
-
650
-
1300
dwie i więcej grup treningowych (open) 200/170/140 550 900 1800

* zniżka dla rodzin (1os/2os/3os i każda następna z rodziny). W przypadku płatności z góry za kwartał, semestr, rok składka członkowska dla 2 i każdej kolejnej osoby jest liczona przez iloczyn stawki podstawowej dla danej osoby x l. miesięcy:

np. składka kwartalna dla rodziny 3 os wynosi
400 + 3 x 120 + 3 x 90 = 1030 zł,

a składka semestralna dla rodziny 4 os wynosi
650 + 5x 120 + 5x 90 + 5 x 90 = 2150 zł

Sekcja przedszkolna dla przedszkolaków ćwiczących klubie
Miesięcznie 120zł
w przypadku ćwiczenia 1 x tyg – 70zł
Osoby zwolnione z płacenia składek członkowskich (beneficjenci kart lojalnościowych/honorowi członkowie klubu) oraz nieobecni więcej niż 2 tygodnie z powodu choroby, zobowiązani są do płatności 30 złotych składki członkowskiej płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca

Pojedynczy udział w zajęciach
Istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych zajęciach.
Koszt pojedynczych zajęć 25zł. Dla osób płacących składkę podstawową (aktywnych klubowiczów).
Koszt pojedynczych zajęć dla przedszkolaków ćwiczących na nowej grupie (30min) – 20zł.

Kadra klubu – 150 zł Zawodnicy zdobywający medale na zawodach rangi min. ogólnopolskiej. Zawodnicy kadry mają prawo do uczestniczenia w dowolnej ilości treningów, także innych dyscyplin.

Zajęcia poza DOJO

Sekcje satelitarne
Składki zgodnie z regulaminem płatności rozdanym podczas pierwszych zajęć.

Przedszkola (zajęcia 1 x tyg) (PM nr 235, PM nr 125)
Płatność miesięczna – 50 zł, płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca.
W przypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie istnieje możliwość opłacenia pojedynczych zajęć.
Koszt 1 treningu – 15zł
Składka członkowska, płatna do 10 każdego miesiąca.

Miesięcznie (płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca) Kwartalnie 3 mieisące (płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca) Semestralnie 5 mieisęcy (płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca) Rocznie 10 miesięcy (płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca)
1 x tyg
jedna grupa treningowa
50 130 200 400

Szkoły państwowe (SP nr 29, SP nr 116) / DOJO 2.0 Wola Z. / DOJO 3.0 Śródmieście
Płatność miesięczna- 120 zł, płatne płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca
W przypadku nieobecności dłuższej niż 2 tygodnie płatność postojowa 30 zł, regulowana w miesiącu następnym.

Miesięcznie (płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca) Kwartalnie 3 mieisące (płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca) Semestralnie 5 mieisęcy (płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca) Rocznie 10 miesięcy (płatne przed 1 treningiem każdego miesiąca)
1 x tyg
jedna grupa treningowa
80/60/40
(120/100/80)*
210/150/100
320
330/280/180
550
-
1100

* zniżka dla rodzin (1os/2os/3os i każda następna z rodziny). W przypadku płatności z góry za kwartał, semestr, rok składka członkowska dla 2 i każdej kolejnej osoby jest liczona przez iloczyn stawki podstawowej dla danej osoby x l. miesięcy:

np. składka kwartalna dla rodziny 2 os wynosi
320 + 3 x 100 = 620zł,

a składka semestralna dla rodziny 3 os wynosi
550 + 5 x 100 + 5 x 80 = 1450zł