Przejdź do treści

O Karate

Ciągłe dążenie do samodoskonalenia i wzajemny szacunek to podstawa!
Kilka słów o historii

Karate to sztuka walki, która została stworzona na Okinawie (Japonia) jako metoda samoobrony bez użycia broni. Charakterystyczny dla karate jest system stopni uczniowskich i mistrzowskich, które odwzorowują poziom zgłębienia techniki przez adepta. W karate bardzo ważny jest wzajemny szacunek i ciągłe dążenie do pogłębiania swoich zdolności fizycznych oraz umysłowych. Współzawodnictwo doskonale wpływa na wzajemny rozwój umiejętności wszystkich trenujących. Od momentu powstania, karate znacznie ewoluowało poprzez stworzenie ponad 100 stylów na całym świecie, lecz karate tradycyjne wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Poniżej znajdziesz zbiór podstawowych zasad, które obowiązują wszystkich trenujących karate. Zapoznaj się z nimi i przestrzegaj!

Może zaciekawią Cię również następujące tematy?

Etykieta Dojo

Wszyscy trenujący karate, muszą stosować się do etykiety dojo, czyli do zasad panujących w miejscu prowadzenia treningu. Etykieta dojo jest zbiorem zasad, regulujących zachowanie się karateki podczas treningu na sali ćwiczeń. Jest ona bardzo ważnym elementem, który uczy szacunki dla nauczyciela oraz współćwiczących, a także zapewnia bezpieczeństwo podczas treningu.

Każdy trening odbywa się wedle ustalonego schematu:

 1. Przed wejściem do Dojo, należy zdjąć obuwie, a następnie ustawić się w rzędzie twarzą do shomen, czyli do miejsca w którym zawieszony jest portret twórcy stylu. Uczniowie ustawiają się według swojego stopnia zaawansowania – z prawej strony starsi stopniem, a z lewej młodsi stopniem.
 2. Sensei wydaje polecenia, które mają na celu przygotowanie do zajęć.
  • SEIZA! – Wówczas wszyscy siadają, przyklękując najpierw na lewe kolano, następnie na prawe. Ręce spoczywają luźno na kolanach lub udach.
  • MOKUSO! – Wszyscy siedzący zamykają oczy oraz koncentrują się na wyrównaniu oddechu. Wycieszenie służy mentalnemu przygotowaniu się do treningu i koncentracji.
  • MOKUS YAME! – Kończy się chwila medytacji – wszyscy otwierają oczy.
  • SHOMEN REI! – Oddajemy szacunek twórcy stylu poprzez ukłon.
  • OTOGAI NI REI! – Oddajemy szacunek wszystkim obecnym w Dojo poprzez ukłon i słowo OSS!
  • SENSEI NI REI! (mówi najstarszy stopniem) – Oddajemy szacunek senseiowi prowadzącemu trening poprzez ukłon i słowo OSS!
  • KIRITSU! – Wszyscy wstają do pozycji musubi dachi i potwierdzają gotowość do treningu poprzez słowo OSS!

Schemat ten ponawiany jest również na zakończenie zajęć.

W trakcie trwania zajęć, podczas rozpoczęcia oraz zakończenia ćwiczeń z partnerem, uczniowie kłaniają się sobie i mówią OSS! Podobnie jest w przypadku potwierdzenia zrozumienia poleceń wydanych przez sensei.

Ustalone są również zasady dla uczniów, którzy spóźnią się na zajęcia. Wówcza, po wejściu do Dojo, uczeń spóźniony siada w pozycji SEIZA tuż przy wejściu i czeka na polecenie sensei, które umożliwi mu dołączenie do grupy. Sensei może także wyznaczyć dodatkowe zadanie do wypełnienia w postaci ćwiczeń fizycznych (np. pompki, pajacyki, itd.).

Dojo Kun

Dojo Kun to zbiór zasad i prawd, którymi powinien kierować się trenujący karate, zarówno podczas treningu, jak i w życiu codziennym. Dojo Kun wywodzi się z tradycji bushido i składa się z 5 zasad ustanowionych przez Gichina Funakoshiego. Wszystkie zasady są sobie równe, toteż każda z nich jest „pierwsza”.

 1. Hitotsu! Jinkaku Kansei ni Tsutomoru Koto!
  Po pierwsze! Dążyć do doskonałości charakteru!
 2. Hitotsu! Makoto No Michi Wo Mamoru Koto!
  Po pierwsze! Bronić ścieżek prawdy!
 3. Hitotsu! Doryoko No Seishin Wo Yashinau Koto!
  Po pierwsze! Krzewić ducha wysiłku!
 4. Hitotsu! Reigi Wo Omozuru Koto!
  Po pierwsze! Szanować zasady etykiety!
 5. Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto!
  Po pierwsze! Wystrzegać się porywczej odwagi!
Niju Kun

Niju Kun to 20 przykazań Karate Mistrza Gichina Funakoshi, którymi powinni się kierować studiujący karate, zarówno na treningu, jak i w życiu codziennym.

 1. Hitotsu, karate-do wa rei ni hajimari rei ni owaru koto o wasuruna
  空手道は礼に始まり礼に終る事を忘るな
  Nigdy nie zapominaj, że w karate najważniejszy jest szacunek.
 2. Hitotsu, karate ni sente nashi
  空手に先手なし
  Karate nie uderza pierwsze. (Ta najbardziej znana maksyma Funakoshiego wyryta jest na jego nagrobku.)
 3. Hitotsu, karate wa, gi no tasuke
  空手は義の補け
  Karate kształtuje prawość.
 4. Hitotsu, mazu onore o shire, shikashite ta o shire
  先づ自己を知れ而して他を知れ
  Zanim poznasz innych, poznaj siebie samego. (Funakoshi nauczył się tej zasady od swego mistrza Azato: „Gdy dobrze znasz siebie i swojego wroga, nigdy nie przegrasz”.)
 5. Hitotsu, gijutsu yori shinjitsu
  技術より心術
  Znacznie ważniejszy od treningu fizycznego jest trening duchowy.
 6. Hitotsu, kokoro wa hanatan koto o yosu
  心は放たん事を要す
  Otwórz swój umysł i pozwól mu płynąć.
 7. Hitotsu, wazawai wa ketai ni seizu
  禍は懈怠に生ず
  Przyczynami nieszczęścia są nieuwaga i zaniedbanie.
 8. Hitotsu, dojo nomino karate to omou na
  道場のみの空手と思ふな
  Karate należy praktykować w każdym miejscu i o każdej porze. (Prawdziwy trening karate odbywa się wszędzie i trwa dwadzieścia cztery godziny na dobę.)
 9. Hitotsu, karate-do no shugyo wa issho de aru
  空手の修業は一生である
  Nauka karate trwa całe życie.
 10. Hitotsu, ara yuru mono o karateka seyo; soko ni myomi ari
  凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり
  Wszystko, czego doświadczasz, stanowi przejaw karate i odkrywa przed tobą cudowną prawdę. (Drugą część tej zasady można przetłumaczyć, jako: „karate jest esencją życia”.)
 11. Hitotsu, karate wa yu no gotoshi taezu netsu o ataezareba moto no mizu ni kaeru
  空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還る
  Karate jest jak wrząca woda; jeśli jej dostatecznie nie podgrzewasz, stygnie.
 12. Hitotsu, katsu kangae wa motsuna; makenu kangae wa hitsuyo
  勝つ考は持つな負けぬ考は必要
  Nie myśl o zwycięstwie. Myśl o tym, aby nie przegrać.
 13. Hitotsu, tekki ni yotte tenka seyo
  敵に因って轉化せよ
  Reaguj na każdy ruch przeciwnika.
 14. Hitotsu, tatakai wa kyojitsu no soju ikan ni ari
  戦は虚実の操縦如何に在り
  Walkę prowadź w sposób naturalny. (W sytuacji ataku ćwiczący powinien zachowywać się naturalnie, zmieniając i przystosowując własne ruchy do ruchów przeciwnika, nigdy zaś nie wymuszając siłą ostatecznego rezultatu walki.)
 15. Hitotsu, hito no teashi wa ken to omoe
  人の手足を剣と思へ
  Swoich rąk i stóp używaj, jako ostrych mieczy.
 16. Hitotsu, danshi mon o izureba hyakuman no teki ari
  男子門を出づれば百万の敵あり
  Przekraczając próg domu, stajesz twarzą w twarz z dziesięcioma tysiącami wrogów.
 17. Hitotsu, kamae wa shoshinsha ni ato wa shizentai
  構は初心者に後は自然体
  Jako początkujący, ucz się różnych pozycji walki, jako zaawansowany polegaj na swojej naturalnej postawie.
 18. Hitotsu, kata wa tadashiku, jisen wa betsumono
  形は正しく実戦は別物
  Kata należy zawsze wykonywać poprawnie; w prawdziwej walce zdarzają się błędy.
 19. Hitotsu, chikara no kyojakutai no shinshuku waza no kankyu o wasuruna
  力の強弱体の伸縮技の緩急を忘るな
  Pamiętaj o swoich słabych i mocnych stronach, ograniczeniach swojego ciała, a także o tym, że jakość wykonywanych przez ciebie technik jest względna.
 20. Hitotsu, tsune ni shinen ku fu seyo
  常に思念工夫せよ
  Nieustannie pracuj nad swoim umysłem.