Przejdź do treści

MMA (Mixed Martial Arts)

Współcześni gladiatorzy

Dlaczego MMA?

MMA (ang. Mixed Martial Arts, pol. Mieszane Sztuki Walki) to formuła sztuk walki, w której dozwolony jest szeroki zakres dopuszczalnych technik, takich jak uderzenia, kopnięcia, poddania i zapasy. Mieszane sztuki walki wyrażają jeden ze współczesnych kierunków rozwoju sztuk walki – zapewnienie widowiska sportowego, w którym walka toczy się przy jak najmniejszych ograniczeniach, ale jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka śmierci i poważnych, trwałych obrażeń ciała lub kalectwa.

SIŁA
WYTRZYMAŁOŚĆ
SZYBKOŚĆ