Przejdź do treści

Wymagania egzaminacyjne

Kolor pasa to podstawowe źródło wiedzy o posiadanych umiejętnościach
Poziom zaawansowania a kolor pasa?

Poziom osiągnięty w nauce karate oznaczany jest kolorem pasa i powinien dokładnie odzwierciedlać posiadane umiejętności. W tym sensie pas jest podstawowym źródłem mówiącym o osiągnięciach. System pasów pozostaje w zgodzie z ideą karate jako ciągłego procesu nauki i doskonalenia od pierwszych stopni uczniowskich do najwyższych mistrzowskich. Pas symbolizuje coś więcej niż rozwój umiejętności technicznych oraz fizycznych, każdy kolejny stopień to nieustający rozwój sfery mentalnej ćwiczącego.

Podchodząc do egzaminu, uczeń powinien mieć świadomość swoich umiejętności o pokładać wiarę we własne siły. Podejście do egzaminu bez wymaganych stopniem umiejętności jest oznaką braku szacunku dla egzaminatora. Kandydat, który podchodzi do egzaminu, mając pewność, że zdobędzie pas, musi wykazać się kondycją fizyczną i wiedzą o wymaganych technikach, a także wiedzą z zakresu ogólnopojętej dziedziny jaką jest ta sztuka walki.

W organizowanych zawodach i turniejach uczniowie podzieleni są przede wszystkim ze względu na zdobyty poziom w karate, a nie wedle wagi, jak to bywa w innych dyscyplinach walki. Karate wykorzystuje moc całego ciała, wystarczająco dużą siłę techniki potrafią uzyskać zarówno mężczyźni, jak i kobiety w różnych kategoriach wagowych.

Wymagania na stopnie uczniowskie
Nazwa stopnia Kolor pasa Wymagany okres treningowy Skrócony opis wymagań Wymagania szczególne
9 kyu biały półtora miesiąca (minimum 12 treningów)   Znajomość pojęć, etykiety, podstawowych pozycji i ciosów.
8 kyu żółty trzy miesiące (minimum 24 treningi) Umiejętność zastosowania najprostszych akcji i technik. Kata - Heian Shodan
Kumite - Kihon Ippon Kumite
7 kyu pomarańczowy trzy miesiące (minimum 24 treningi) Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych. Kata - Heian Shodan
Kumite - Kihon Ippon Kumite
6 kyu zielony trzy miesiące (minimum 24 treningi) Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych. Kata - Heian Sandan
Kumite - Kihon Ippon Kumite
5 kyu niebieski trzy miesiące (minimum 24 treningi) Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych. Kata - Heian Yondan
Kumite - Jiyu Ippon Kumite
Zawody - start w min. 3 zawodach klubowych
4 kyu niebieski trzy miesiące (minimum 24 treningi) Dalszy rozwój podstawowych umiejętności technicznych. Kata - Heian Godan
Kumite - Jiyu Ippon Kumite
Zawody - start w min. 3 zawodach klubowych
3 kyu brązowy trzy miesiące (minimum 24 treningi) Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Kata - Bassai Dai
Kumite - Jiyu Ippon Kumite, Jiyu Kumite
Zawody - start w min. 3 zawodach, w tym 1 rangi okręgowych PZKT
2 kyu brązowy trzy miesiące (minimum 24 treningi) Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Kata - Jion
Kumite - Jiyu Ippon Kumite, Jiyu Kumite
Zawody - start w min. 3 zawodach, w tym 1 rangi okręgowych PZKT
1 kyu brązowy cztery miesiące (minimum 32 treningi) Rozwój zdolności współzawodnictwa wg przepisów sędziowskich ITKF.
Udział w zawodach z kalendarza PZKT.
Kata - Kanku Dai
Kumite - Jiyu Ippon Kumite, Jiyu Kumite
Zawody - start w min. 3 zawodach, w tym 1 rangi okręgowych PZKT
Wymagania na stopnie mistrzowskie
Nazwa stopnia Kolor pasa Wymagany okres treningowy + wiek Kata Wymagania szczególne
1 dan czarny jeden rok treningów (minimum 100 treningów) + 14 lat Enpi
Tekki
Shodan
Heian nr 1-5
Bassai Dai / Jion / Kanku Dai
 
2 dan czarny dwa lata treningów (minimum 200 treningów) + 16 lat Gankaku
Tekki Nidan
Bassai Dai / Jion / Kanku Dai / Enpi
1. Obrona przed nożem, kijem, pałką.
2. Obrona z pozycji siedzącej na podłodze lub krześle.
3. Obrona przed chwytem za rękę, przed duszeniem itp.
3 dan czarny trzy lata treningów (minimum 300 treningów) + 21 lat Hangetsu
Jitte
Tekki Sandan
Bassai Dai / Jion / Kanku Dai / Enpi / Gankaku
Zastosowanie timingu z grupy SHIKAKE-WAZA (wybór timingu) tzn.
1. SASOI-WAZA (zwody)
2. RENZOKU-KOGEKI-WAZA (kombinacje, kontynuacja ataku)
3. KUZUSHI-WAZA (podcięcia)
4 dan czarny cztery lata treningów + 25 lat 1. Dowolne kata z wyjątkiem Heian 1-5, Tekki 1
2. Kandydat wyjaśnia i odpowiada na pytania dotyczące kata, które wykonywał.
Praca pisemna z zakresu karate, temat dowolny, ok. 6-10 str. maszynopisu oraz ustna jej obrona.
Kandydat przedstawia w czasie około 5 minut swoje badania, dociekania w zakresie kumite i samoobrony. Przez około 10 minut demonstruje praktycznie swój wykład i odpowiada na zadawane pytania.
Licencjonowany instruktor PZKT.
Nominacja przez zarząd PZKT.
Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.
5 dan czarny pięć lat treningów + 30 lat Praktyczna znajomość wszystkich Kata z listy ITKF. Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT.
Nominacja przez zarząd PZKT.
Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.
6 dan czarny sześć lat treningów + 36 lat Praktyczna znajomość wszystkich Kata z listy ITKF. Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT.
Nominacja przez zarząd PZKT.
Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.
7 dan czarny siedem lat treningów + 43 lata Praktyczna znajomość wszystkich Kata z listy ITKF. Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT.
Nominacja przez zarząd PZKT.
Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.
8 dan czarny osiem lat treningów + 51 lat Praktyczna znajomość wszystkich Kata z listy ITKF. Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT.
Nominacja przez zarząd PZKT.
Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.
9 dan czarny dziewięć lat treningów + 61 lat Praktyczna znajomość wszystkich Kata z listy ITKF. Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT.
Nominacja przez zarząd PZKT.
Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.
10 dan czarny Jest to stopień oznaczający osiągnięcie ideału na drodze karate, w praktyce przyznawany pośmiertnie. Praktyczna znajomość wszystkich Kata z listy ITKF. Wybitne osiągnięcia szkoleniowe lub sportowe.
Licencjonowany instruktor PZKT.
Nominacja przez zarząd PZKT.
Dyplom stwierdzający stopień Zarząd PZKT wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii ITKF.